IGHP: Udany wrzesień w hotelach

Hotele

IGHP: Udany wrzesień w hotelach

Ciepły i słoneczny wrzesień przyniósł hotelarzom dobre wyniki. 8 na 10 hoteli odnotowało obłożenie powyżej 50%, z czego blisko połowa obiektów powyżej 70% – wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Wskaźniki frekwencji były również lepsze od uzyskanych rok temu.

Wyniki września były na bardzo dobrym poziomie. Hotele biznesowe uzyskały lepsze rezultaty niż w przedwakacyjnym czerwcu, natomiast obiekty wypoczynkowe utrzymały wysoką frekwencję, niewiele odbiegającą od tej z okresu wakacji. Łącznie grupa hoteli z frekwencją poniżej 30% stanowiła tylko 3%, a obłożenie powyżej 50% zanotowało 82% hoteli, w tym 47% obiektów powyżej 70%.

W grupie hoteli biznesowych 89% uzyskało obłożenie powyżej 50%, w tym 55% odnotowało frekwencję powyżej 70%. To wyniki o kilkanaście pp. lepsze niż w czerwcu. Frekwencji 30% nie osiągnęło tylko 2% hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych 82% przekroczyło frekwencję 50%, w tym blisko połowa (48%) z obłożeniem powyżej 70%. Frekwencję poniżej 30% zanotowało tylko 4% hoteli.

We wrześniu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 25%. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 27%, a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 24%.

Wskaźniki frekwencji lepsze niż rok temu

Dla równo jednej trzeciej hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 24%. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. Ale 48%. obiektów poprawiła obłożenie w stosunku do września ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 28%. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 19% obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe. Dla 38 proc. hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 30% obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. Z kolei 40% obiektów poprawiła obłożenie, z podobnie licznymi grupami hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. i w zakresie 11-20 pp. (odpowiednio 19 i 17 proc.). Natomiast wśród obiektów wypoczynkowych, dla 30% wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 26% obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. 59% obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 33% hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.

Dalszy wzrost średnich cen

Wrzesień przyniósł dalszy wzrost średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi ankietowanych wskazują, że 3/4 hoteli podniosła je w stosunku do września 2022 roku. 30% obiektów odnotowało wzrost do 10%, a 38% – w przedziale 11-20%. Z kolei 25%. obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. Oznacza to, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały z uwagi na utrzymujący się wskaźnik średniej inflacji na poziomie 8-9%.

Mniej rezerwacji na jesienne miesiące

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na październik są wyraźnie słabsze niż miesiąc temu dla września, zarówno jeśli chodzi o zwiększenie odsetka hoteli z frekwencją poniżej 30%, jak i zmniejszenie tych z obłożeniem powyżej 50%. Jednocześnie, aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są zbliżone. Dla całej grupy ankietowanych 24% hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30%. Obłożenie powyżej 50% posiada jedna trzecia. To kilkanaście punktów procentowych mniej niż prognozy dla września sprzed miesiąca. W hotelach biznesowych 26% nie przekracza frekwencji 30%, a powyżej 50% wskazuje 32%. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 22% z frekwencją poniżej 30% i 30% z obłożeniem powyżej 50%.

W hotelach wciąż brakuje pracowników

Z uzyskanych danych wynika, że hotelarze szacują braki w zatrudnieniu średnio na 11%. Nieco wyższy wskaźnik jest w hotelach biznesowych – 14%, natomiast w obiektach wypoczynkowych – 9%. Dla całej grupy ankietowanych, 18% wskazało, że nie ma braków w zatrudnieniu, blisko połowa (48%) określiła je w zakresie 1-10%, a powyżej 10% – 34% hoteli.

O ankiecie

W ankiecie online przeprowadzonej w dniach 2-6 października wzięły udział 123 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 64% położonych jest w miastach. 29% to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (83%) to hotele liczące do 150 pokoi, 63% hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 88 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 38%, 22% specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej, a łączące segment biznesowy z turystycznym to 40%. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (91%).

Udostępnij artykuł