IGHP: Sierpień wpłynął na poprawę wyników wakacji w hotelach wypoczynkowych

Aktualności

IGHP: Sierpień wpłynął na poprawę wyników wakacji w hotelach wypoczynkowych

Większość hotelarzy dobrze ocenia miniony sezon wakacyjny – wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego przeprowadzonej na początku września. Sierpień przyniósł obiektom najwyższe wyniki od początku roku, jednak są one słabsze niż w 2022 r.

Wyniki sierpnia z lekką poprawą w porównaniu do lipca

Zmniejszyła się grupa hoteli z frekwencją poniżej 30% (8%), a obłożenie powyżej 50% zanotowało 78% hoteli, w tym dokładnie połowa obiektów miała je powyżej 70%. Nadal dobry poziom obłożenia notowały hotele biznesowe, natomiast obiekty wypoczynkowe osiągnęły jeszcze lepsze rezultaty niż w lipcu.

W grupie hoteli biznesowych 65% uzyskało obłożenie powyżej 50%, w tym 38% powyżej 70%. To wyniki o kilkanaście pp. niższe niż w „biznesowym” czerwcu, ale nadal satysfakcjonujące zważywszy na drugi miesiąc wakacji. Frekwencji 30% nie osiągnęło 13% hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych 97% przekroczyło frekwencję 50%, w tym 65% z obłożeniem powyżej 70%. Frekwencji gorszej niż 30% nie zanotował żaden hotel. A więc druga połowa sezonu urlopowego przyniosła obiektom wypoczynkowym najwyższe wskaźniki od początku roku.

Miniony sezon słabszy niż rok wcześniej

Poziom obłożenia hoteli odbiegał jednak, podobnie jak w lipcu, od wyników uzyskanych rok temu. Dla blisko połowy hoteli (46%) wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do sierpnia ubiegłego roku, w tym 29% obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp., a 9% w zakresie 11-20 pp. Z kolei 29% obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do sierpnia ubiegłego roku, z wyraźnie najliczniejszą grupą 28% hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 14% obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane te były zbliżone w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, przy czym te pierwsze odnotowały większy udział (42%) w grupie obniżenia frekwencji do 10 pp., podczas gdy obiekty wypoczynkowe stanowiły odpowiednio 30%.

W blisko połowie hoteli ceny wzrosły nie więcej niż wskaźnik średniej inflacji

Podobnie jak w lipcu, spadek frekwencji hotele starały się rekompensować wzrostem średnich cen. Odpowiedzi wskazują, że 3/4 hoteli podniosło je w stosunku do sierpnia 2022 r. 39% obiektów zanotowało wzrost do 10%, w przedziale 11-20% – 26% hoteli, a powyżej 20% – 11%. Oznacza to jednak, że nadal dla blisko połowy hoteli wzrost cen jest na poziomie albo poniżej wskaźnika średniej inflacji, a więc realnie oznacza spadek. Do tego 25% obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe.

W sierpniu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 27 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 30%, a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 28%.

Dobra pogoda we wrześniu sprzyja poziomowi rezerwacji

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na wrzesień są lepsze niż miesiąc temu dla sierpnia, szczególnie jeśli chodzi o zmniejszenie liczby hoteli z frekwencją poniżej 30%. Jednocześnie, co może zaskakiwać, mimo zakończenia wakacji obiekty wypoczynkowe mają lepsze prognozy niż biznesowe. Dla całej grupy ankietowanych 16 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30%. Obłożenie powyżej 50% posiada ponad połowa ankietowanych (52%). W hotelach biznesowych 15% nie przekracza frekwencji 30%, a powyżej 50% wskazuje 40%. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 7% z frekwencją poniżej 30% i 71% z obłożeniem powyżej 50%, w tym 29% powyżej 70%. To tylko kilka punktów procentowych mniej niż prognozy dla sierpnia sprzed miesiąca.

Wakacje 2023 według hotelarzy

Koniec sierpnia to koniec szkolnych wakacji. Podsumowując dwa letnie miesiące – wśród całej grupy ankietowanych 10% hoteli uzyskało frekwencję poniżej 30%. Obłożenie powyżej 50% uzyskało 70% obiektów, w tym z frekwencją powyżej 70% było 43%. W grupie hoteli biznesowych 55% uzyskało obłożenie powyżej 50%, w tym 28% powyżej 70%. Frekwencji 30% nie osiągnęło 13% hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych 94% przekroczyło frekwencję 50%, w tym 58% z obłożeniem powyżej 70%. Frekwencji gorszej niż 30% nie zanotował żaden hotel.

Hotelarze w większości (77% wszystkich ankietowanych) dobrze oceniają cały sezon wakacyjny, choć z tej grupy 40% poniżej oczekiwań. Odpowiedzi „źle” udzieliło 7%, a „poniżej oczekiwań” 15% respondentów. To lepsze oceny niż z poprzedniej ankiety na półmetku wakacji, które potwierdzają, że sierpień poprawił wyniki lipca. Nieco lepszą ocenę dają hotele wypoczynkowe niż biznesowe (odwrotnie, niż miesiąc temu). Odpowiedzi „dobrze” udzieliło 81% (choć 55% poniżej oczekiwań), „źle” 10%, a „poniżej oczekiwań” też 10% respondentów. Dla obiektów biznesowych odpowiedzi były następujące: „dobrze” 75% (28% poniżej oczekiwań), „źle” 5%, a „poniżej oczekiwań” 20%.

O ankiecie

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP online w dniach 5-8 września 2023 r. wzięły udział 123 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 72% położonych jest w miastach. 27% to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (82%) to hotele liczące do 150 pokoi, 59% hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 96 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 33%, 25% specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 42%. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (93%).