IGHP: Październik w hotelach słabszy niż rok temu

Aktualności

IGHP: Październik w hotelach słabszy niż rok temu

Wyniki hoteli w październiku były na satysfakcjonującym poziomie, ale wyraźnie słabsze od wrześniowych, a także od tych uzyskanych w październiku 2022 r. – wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Zarysowała się również wyraźniejsza różnica w wynikach hoteli biznesowych w stosunku do obiektów wypoczynkowych.

Niższa frekwencja w hotelach w stosunku do września

Spośród wszystkich ankietowanych hoteli, obiektów z frekwencją poniżej 30% było 9%, a obłożenie powyżej 50% zanotowało 65% (17 pp. mniej niż we wrześniu), w tym 30% obiektów – powyżej 70% (także 17 pp. mniej niż miesiąc temu).

W grupie hoteli biznesowych 71% uzyskało obłożenie powyżej 50%, w tym 29% powyżej 70%. To wyniki o kilkanaście pp. słabsze niż we wrześniu. Frekwencji 30% nie osiągnęło 4% hoteli. Również wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie było wyraźnie niższe niż miesiąc temu: 58% przekroczyło frekwencję 50%, w tym 18% z obłożeniem powyżej 70%. Frekwencję poniżej 30% zanotowało 18% hoteli.

W październiku goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 26%. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 27%, a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 23%.

Wskaźniki frekwencji słabsze od uzyskanych rok temu

Dla 46% hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym jedna trzecia obiektów zanotowała obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 41% obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do października ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 33% hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 13% obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane nie różniły się istotnie w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe. Dla ponad połowy (52%) hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym 38% obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 39% obiektów poprawiła obłożenie, w tym 32% stanowiła grupa hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych, dla blisko połowy (48%) wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym 36% obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Jedna trzecia obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 27% hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.

Utrzymana tendencja wzrostowa cen

Październik to utrzymana tendencja wzrostu średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi wskazują, że 3/4 hoteli podniosła je w stosunku do października 2022 r. 45% obiektów odnotowała wzrost do 10%, a 27% – w przedziale 11-20%. Z kolei 25% obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. Oznacza to jednak, biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały.

Branża wchodzi w najsłabszy okres roku

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na listopad są wyraźnie słabsze niż miesiąc temu dla października, zarówno jeśli chodzi o zwiększenie odsetka hoteli z frekwencją poniżej 30%, jak i zmniejszenie tych z obłożeniem powyżej 50%. Potwierdza to, że branża wchodzi w najsłabszy wynikowo okres roku. Aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są zbliżone. Dla całej grupy ankietowanych 43% hoteli wskazuje aktualną (na dzień wypełnienia ankiety) frekwencję poniżej 30%. Obłożenie powyżej 50% posiada jedna czwarta. To kilkanaście punktów procentowych mniej niż prognozy dla października sprzed miesiąca. W hotelach biznesowych 45 proc. nie przekracza frekwencji 30%, a powyżej 50% wskazuje 20%. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 49% z frekwencją poniżej 30% i 24% z obłożeniem powyżej 50%.

O ankiecie

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP wśród hotelarzy w dniach 6-10 listopada 2023 roku wzięły udział 144 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 67% położonych jest w miastach. 24% to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (89%) to hotele liczące do 150 pokoi, 68% hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 80 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 39%, 23% specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 38%. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (95%).