IGHP: Hotelarze pozytywnie oceniają 2023 rok

Aktualności

IGHP: Hotelarze pozytywnie oceniają 2023 rok

Miniony rok 2023 hotelarze uznają za udany. W nadchodzących miesiącach najbardziej obawiają się wzrostu kosztów działalności, ale z optymizmem oceniają dobrą ofertę dla turystyki MICE i indywidualnej, wzrost zainteresowania Polską w wyniku zmian powyborczych oraz sprzyjające warunki klimatyczne i naturalne walory turystyczne – wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Z analizy najnowszego badania IGHP wynika, że rok 2023 hotelarze zaliczają zdecydowanie do udanych: został on dobrze oceniony przez 57% respondentów i „dobrze, choć poniżej oczekiwań”, przez 30% – co daje łącznie zdecydowaną większość 87%. Padło tylko 2 proc. odpowiedzi „źle” oraz 11% „poniżej oczekiwań”.

Za największe trzy szanse nowego roku, z równym udziałem po 23% wszystkich odpowiedzi, respondenci uznali: dobrą ofertę dla turystyki MICE i indywidualnej, wzrost zainteresowania Polską w wyniku zmian powyborczych oraz sprzyjające warunki klimatyczne i naturalne walory turystyczne. Zmiany na scenie politycznej w Polsce uzyskały 18%, a relatywnie tania oferta dla Polaków w stosunku do urlopowych wyjazdów zagranicznych 14%.

Z kolei w zakresie największych zagrożeń dla branży hotelowej w 2024 roku zdecydowanie najistotniejszym okazał się wzrost kosztów działalności – 35% odpowiedzi. Kolejne dwa zagrożenia, choć już z mniejszym udziałem, to trudności w rekrutacji pracowników (19%) oraz niepewna sytuacja geopolityczna w naszym regionie (17%). W mniejszym stopniu hotelarze obawiają się konkurencji ze strony obiektów przeznaczonych na krótkotrwały najem (14%) oraz konkurencji ze strony nowych obiektów hotelowych (12%).

– Prawie 90% hotelarzy oceniło ubiegły rok pozytywnie, co bardzo nas cieszy. Po trudnym czasie pandemii i blisko dwóch latach agresji Rosji na Ukrainę branża ma powody do zadowolenia. Ale na pytanie o obawy dotyczące sytuacji w 2024 roku na pierwszym miejscu znów znalazł się wzrost kosztów działalności. Po kolejnym roku z rzędu, gdy wysoka inflacja negatywnie wpływała na rentowność, hotelarze, podobnie jak przedsiębiorcy w innych branżach, w bieżącym roku nadal mają obawy o utrzymanie wyników działalności na zaplanowanym poziomie – komentuje Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Grudzień 2023 roku nieco lepszy niż rok wcześniej

Wyniki grudnia minionego roku były na umiarkowanym poziomie, zbliżonym do poprzedniego miesiąca, ale nieco lepsze od uzyskanych w grudniu 2022 r. Istotne znaczenie dla wyników całego miesiąca, szczególnie w obiektach wypoczynkowych, miał okres świąteczno-noworoczny. Łącznie, hoteli z frekwencją poniżej 30% było 17%, a obłożenie powyżej 50% zanotowało 46% (6 pp. mniej niż w listopadzie), w tym 18% obiektów powyżej 70% (4 pp. mniej niż miesiąc temu).

W grupie hoteli biznesowych 40% uzyskało obłożenie powyżej połowy możliwości, w tym 15% powyżej 70%. To wyniki o 22 pp. słabsze niż w listopadzie. Frekwencji 30% nie osiągnęło 26% hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie również było niższe niż miesiąc temu: 25% przekroczyło frekwencję 50%, w tym tylko 11% z obłożeniem powyżej 70%. Frekwencję poniżej 30% zanotowało 14% hoteli. Dużą grupę, z udziałem 60% stanowiły obiekty z obłożeniem 30-50%.

Końcówka roku 2023 lepsza niż 2022

Wskaźniki frekwencji w grudniu 2023 roku były lepsze od uzyskanych rok wcześniej. Dla 37% hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do grudnia ubiegłego roku, w tym 29% obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Ale blisko połowa (49%) obiektów poprawiła obłożenie w stosunku do grudnia rok wcześniej, z najliczniejszą grupą 34% hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 14 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, na korzyść tych drugich. Dla 47% hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do grudnia 2022 roku, w tym 35% obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 36% hoteli poprawiła obłożenie, w tym 1/3  stanowiła grupa z frekwencją wyższą do 10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych, dla 1/4  wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do grudnia ubiegłego roku, w tym 21% obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Ale ponad połowa (54%) obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 32% hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.

W grudniu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 28%. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 24%, a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 28%.

W 8 na 10 hoteli ceny wzrosły rok do roku

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w grudniu średnie ceny rosły rok do roku. Odpowiedzi ankietowanych hotelarzy wskazują, że 79 proc. hoteli podniosła je w stosunku do grudnia 2022 r. Ponad połowa obiektów (54%) odnotowała wzrost do 10%, a 21% – w przedziale 11-20%. 21% hoteli uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe.

Niski poziom rezerwacji na kolejne miesiące

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na styczeń są na podobnym poziomie co miesiąc temu dla grudnia, zarówno jeśli chodzi o odsetek hoteli z frekwencją poniżej 30%, jak i tych z obłożeniem powyżej 50%. Dla branży to kolejny trzeci najsłabszy wynikowo miesiąc w okresie całego roku. Jedynie obiekty wypoczynkowe mogą liczyć na lepsze wyniki w związku z początkiem ferii szkolnych w drugiej połowie stycznia. Ale aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych są tylko trochę lepsze od biznesowych. Wśród całej grupy ankietowanych 47% hoteli wskazuje na dzień wypełnienia ankiety frekwencję poniżej 30%. Obłożenie powyżej 50% posiada 15%. W hotelach biznesowych 60% nie przekracza frekwencji 30%, a powyżej 50% wskazuje tylko 11%. Wskaźniki obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 39% z frekwencją poniżej 30% i 14% z obłożeniem powyżej 50%.

Więcej gości wybrało pobyt w hotelu w Sylwestra niż w Święta Bożego Narodzenia

Wyniki grudnia (i początku stycznia) obejmują okres świąteczny i noworoczny. Z danych uzyskanych z hoteli widać, że faktyczne rezultaty były na poziomie prognoz sprzed miesiąca – hotele wypoczynkowe zanotowały wyraźnie lepsze wyniki niż biznesowe i, zgodnie z przewidywaniami, zdecydowanie większym zainteresowaniem gości cieszył się Sylwester niż Święta Bożego Narodzenia.

Wśród całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie, 22 proc. uzyskało obłożenie w okresie świątecznym poniżej 30 proc. Do tego należy dodać grupę hoteli, które w ogóle nie sprzedawały oferty specjalnej w tych dniach – 30% obiektów. Hoteli wypełnionych więcej niż w 70% było również 22%. Podobnie jak w prognozach z ankiet sprzed miesiąca, hotele biznesowe wypadły w okresie świątecznym zdecydowanie gorzej niż wypoczynkowe. 47% nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30% odnotowało 38% obiektów. W hotelach wypoczynkowych 11% nie sprzedawało oferty, a tylko 7% uzyskało obłożenie poniżej 30%. Natomiast 61% obiektów zapełniło się w ponad 70%. Faktyczne wykonanie było więc bardzo bliskie prognozom z ankiety sprzed miesiąca.

Z kolei w okresie noworocznym, dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie, 8% uzyskało obłożenie poniżej 30%, 20% obiektów nie sprzedawało oferty w ogóle. Hoteli wypełnionych więcej niż w 70% było 60%. Podobnie jak w okresie świątecznym, hotele biznesowe wypadły gorzej niż wypoczynkowe. 35% nie sprzedawało oferty, obłożenie poniżej 30% uzyskało 15% obiektów, natomiast w 70% lub więcej wypełniło się 33%. W hotelach wypoczynkowych 7% nie sprzedawało oferty, nie było w ogóle obiektów z obłożeniem poniżej 30%, natomiast w 70% lub więcej wypełniło się 82%.

Druga połowa stycznia to początek ferii szkolnych. Prognozy na ten okres są jednak słabe. Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie 34% posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Do tego należy dodać grupę 34% obiektów, które w ogóle nie sprzedają oferty specjalnej. Hoteli wypełnionych więcej niż w 70% jest zaledwie 3%. Podobnie jak dla okresów świątecznego czy noworocznego, hotele biznesowe w czasie ferii wypadają gorzej niż wypoczynkowe. Połowa nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30% notuje 33% obiektów. Jednak w hotelach wypoczynkowych również nadal nie widać rezerwacji na ferie: 18% nie sprzedaje oferty a 36% posiada obłożenie poniżej 30%. Obiektów zapełnionych w ponad 70% jest na razie tylko 7%.

O ankiecie

W ankiecie przeprowadzonej online w dniach 11-18 stycznia 2024 roku wzięło udział 125 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 76% położonych jest w miastach. 33% to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (81%) to hotele liczące do 150 pokoi, 61% hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 98 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 44%, 24% specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 34%. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (92%.).