Historyczne szklarnie w nowej odsłonie

Aktualności

Historyczne szklarnie w nowej odsłonie

Szklarnia Smaków to wyjątkowy obiekt na mapie warszawskiej gastronomii. Szklarnie to zespół budynków położonych w dawnych Ogrodach Urlicha, na terenie dzisiejszego CH Wola Park. Celem ich odbudowy jest stworzenie unikalnego i klimatycznego miejsca, nadając przy tym nowe życie zabytkowemu, XIX-wiecznemu zespołowi Ogrodów.

Rewitalizacja spowoduje przekształcenie obiektów w powierzchnie handlowe i usługowe przy jednoczesnym zachowaniu ich pierwotnego układu przestrzennego. Szklarnie staną się dla mieszkańców dzielnicy nowym miejscem spotkań, będą pełnić funkcje społeczną, edukacyjno-rozrywkową oraz gastronomiczną (Szklarnia Smaków).

Szklarnie zostaną przystosowane do celów gastronomicznych – pojawią się tam kameralne kawiarnie i restauracje oraz egzotyczna oranżeria.

Szklarnie zostaną nadbudowane z zachowaniem oryginalnej substancji. Składają się z dwóch części nadziemnych połączonych pod ziemią murowanym łącznikiem. Bryły budynków szklarni zostaną odtworzone, zachowa się kierunki i spadki dachów przy jednoczesnym ich podniesieniu w poziomie parteru do wysokości ok. 7 m n.p.t. Zrekonstruowane będą detale białej ślusarki i przeszkleń podpartych wzmocnioną konstrukcją w szkielecie stalowym.