GUS: Wzrosły przychody z gastronomii. Jest też więcej lokali

Aktualności

GUS: Wzrosły przychody z gastronomii. Jest też więcej lokali

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, przychody ogółem z działalności gastronomicznej w cenach bieżących w 2021 r. wzrosły o 29,3 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Do 74,2 tys. zwiększyła się liczba placówek gastronomicznych. To o 15,1 % niż w 2020 r.

Ceny bieżące to ceny faktycznie stosowane w dokonywanych transakcjach kupna-sprzedaży towarów i usług w danym okresie. W statystyce jako ceny bieżące przyjmuje się zazwyczaj ceny z danego roku lub miesiąca.

Z danych GUS wynika, że przychody ogółem z działalności gastronomicznej w cenach bieżących wyniosły w ubiegłym roku 48,7 mld zł. W porównaniu z 2020 r. oznacza to wzrost o 29,3 %.

Urząd podał, że było to spowodowane głównie znacznie krótszym okresem obowiązywania ograniczeń działalności związanych z Covid-19 niż w pierwszym roku pandemii.

Z sektora prywatnego pochodziło 99,1 % uzyskanych przychodów, z sektora publicznego zaś – 0,9 %. Liczbę placówek gastronomicznych (stałych i sezonowych) w kraju wyszacowano na 74,2 tys., w tym 39,8 % stanowiły punkty gastronomiczne, 28,5 % – restauracje, 26,1 % – bary, a stołówki – 5,6 %.

Jak poinformował GUS, w porównaniu z 2020 r. w roku 2021 przybyło wszystkich rodzajów placówek. Najwięcej powstało restauracji, których liczba wzrosła o 19,7 %. Ponadto, o 17,6 % powiększyła się liczba stołówek, o 13,2 % punktów gastronomicznych, a barów o 12,8 %.

Według Urzędu, w roku 2020 w Polsce było 64,4 tys. placówek gastronomicznych, natomiast w roku 2019 funkcjonowało ich 72,4 tys.

Źródło: PAP