Green Caffè Nero w dzień zakończenia roku szkolnego wspiera ukraińskie dzieci

Aktualności

Green Caffè Nero w dzień zakończenia roku szkolnego wspiera ukraińskie dzieci

W dniu zakończenia roku szkolnego – 24 czerwca – od każdej zakupionej kawy lub herbaty (w wersji klasycznej lub mrożonej) Green Caffè Nero przekaże 2 zł, a cała kwota zostanie podwojona przez Fundację Caffè Nero. Zebrane w ten sposób środki zostaną przekazane bezpośrednio i w całości na rzecz czterech organizacji aktywnie działających na rzecz ukraińskich dzieci. 

Green Caffè Nero i cała grupa międzynarodowa Caffè Nero postanowiły aktywnie włączyć się w niesienie pomocy ofiarom okrucieństw wojny w Ukrainie. Najlepszą formą takiej pomocy jest zbieranie i przekazywanie pieniędzy, które zostaną efektywnie użyte na pomoc humanitarną poszkodowanym w Ukrainie. Dlatego sieć utworzyła Ukraiński Fundusz Pomocy. W składzie komitetu jest ośmiu członków zespołu z Polski, Ukrainy i Wielkiej Brytanii, w tym prezes Green Caffè Nero Adam Ringer oraz prezes Caffè Nero Group Gerry Ford.

 Nie chcemy, by wojna, która dzieje się tuż za naszą granicą, spowszedniała. Pomoc musi dalej płynąć. Naszym pragnieniem jest, aby fundusze bezpośrednio, bez zbędnych kosztów administracyjnych i biurokratycznych, wpływały na polepszenie życia poszkodowanych. Dzięki podwojeniu kwoty przez Caffè Nero Foundation, każda kawa i herbata kupiona tego dnia to 4 zł przekazane organizacjom, które realnie wpływają na dobrostan ukraińskich dzieci – mówi Adam Ringer.

Ukraiński Fundusz Pomocy wybrał  cztery organizacje niosące pomoc ukraińskim dzieciom:

Poza Polską, Ukraiński Fundusz Pomocy Caffè Nero działa w krajach, w których operuje sieć kawiarni, tj. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Turcji, USA i w Szwecji. W każdym z krajów zostały podjęte inne akcje, by wesprzeć te same organizacje.

Do tej pory pracownicy Green Caffè Nero podjęli szereg inicjatyw oddolnych. Wielu z nich brało udział w wolontariacie, zorganizowali również zbiórkę żywności i innych artykułów pierwszej potrzeby. Ponadto bariści  oddawali swoje napiwki — zebrane w ten sposób środki, blisko 35 tys. zł, zasiliły konto Polskiej Akcji Humanitarnej.