GIS: Wytyczne dla restauratorów w sprawie weryfikacji paszportów covidowych

Aktualności

GIS: Wytyczne dla restauratorów w sprawie weryfikacji paszportów covidowych

Główny Inspektorat Sanitarny wydał informację dla przedsiębiorców, w związku z zasadami wprowadzonymi nowym rozporządzeniem Rady Ministrów.

GIS podkreśla, że przedsiębiorcy mogą liczyć jedynie na dobrowolne podanie informacji o szczepieniu przez klientów. Poniżej komunikat służb sanitarnych.

Utrzymujący się stan epidemii SARS-CoV-2 powoduje konieczność kontynuacji starań, zarówno obywateli jak i podmiotów gospodarczych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz minimalizowania ryzyka zakażeń.

Istotne dla ograniczania szerzenia się koronawirusa jest zwłaszcza przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego (zasłanianie ust i nosa maseczką, zachowanie odpowiedniego dystansu między osobami, częste mycie i dezynfekcja rąk, wietrzenie pomieszczeń), natomiast kluczowe – z punktu widzenia zwalczania epidemii – są szczepienia przeciwko SARS-CoV-2.

W związku z obowiązującymi przepisami, Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje przedsiębiorcom wdrożenie w swoich podmiotach zasad umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa klientów.

Dane osobowe, w tym potwierdzenie faktu zaszczepienia – przekazywane przez klientów wyłącznie dobrowolnie – mogą być przetwarzane w celu realizacji usługi tak, aby zapewnić zgodność działania podmiotu z obowiązującymi przepisami. Przekazane przez klienta dobrowolnie dane mogą być przetwarzane do czasu zakończenia realizacji usługi.

Informacja_GIS_dla_przedsiębiorców_14.12