Czy Polacy podczas wakacji korzystają z restauracji?

Aktualności

Czy Polacy podczas wakacji korzystają z restauracji?

Sezon wakacyjny w pełni, część Polaków jest już w trakcie urlopu. Za pośrednictwem panelu badawczego Ariadna portal o2.pl zadał Polakom pytanie: z jakich aktywności rezygnują w czasie wakacji ze względu na wysokie ceny? Najwięcej badanych wskazało wizyty w restauracjach (38%).

30% badanych wybrało odpowiedź „wypożyczenie sprzętu”. Z kupowania pamiątek rezygnuje 29% ankietowanych, z wycieczek fakultatywnych 28%, a ze zwiedzania zabytków i muzeów 18%. Z niczego nie rezygnuje tylko 19% badanych. 17% odpowiedziało „trudno powiedzieć”.

Badanie przeprowadzono na Panelu Badawczym Ariadna na próbie liczącej 1107 osób. Termin realizacji badania: 28–30 czerwca 2024 r.

Źródło: o2.pl