13 lutego 2024 r. Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej organizuje wspólnie z wszystkimi organizacjami gastronomicznymi I Charytatywny Bal Gastronomii Polskiej w Warszawie. Cel to pomoc finansowa  lokalom w Rybniku, Płocku i Legionowie, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami oraz wsparcie Szkoły Specjalnej nr 105 w Warszawie przy ul. Długiej 45 w budowie pracowni gastronomicznej  dla uczniów. Pozyskane środki ze sprzedaży biletów na bal oraz  licytacji dzieł sztuki i loterii fantowej będą przekazane na wspomniane cele charytatywne.

Komunikat IGGP

Zapraszamy do udziału wszystkie organizacje gastronomiczne, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorców gastronomicznych i dostawców do gastronomii oraz wszystkich ludzi, którym bliski jest los aktywnej zawodowo młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami. Jesteśmy wszyscy ludźmi wielkiego serca bo pracujemy każdego dnia dla innych, goszcząc każdego w naszych lokalach i na organizowanych przez nas imprezach albo dowożąc jedzenie i napoje do Waszych domów.

  • JEDNOLITA STAWKA 5% VAT NA WSZYSTKIE USŁUGI GASTRONOMICZNE. W dniu 21 grudnia 2023 r. wysłaliśmy do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju i Technologii kolejny wniosek o wprowadzenie jednolitej 5% stawki VAT na wszystkie usługi gastronomiczne, w tym kawa i herbata, soki, woda oraz piwo kegowe.

Ważna debata społeczno-gospodarcza w tym zakresie trwa od stycznia 2023 r. wprowadzenie jednolitej stawki VAT na usługi gastronomiczne poprawia płynność finansową branży gastronomicznej, pozwoli dźwignąć z dna pensje pracowników i pomoże w procesie dostępności usług gastronomicznych dla każdej polskiej rodziny. Musimy skończyć z paragonami grozy, ale podatek VAT dla gastronomii wymaga pilnej reformy! Webinar na ten temat będzie w styczniu 2024 r. a dokładny termin naszego spotkania on line zostanie podany w mediach i newsletter Izby w styczniu 2024 r.

  • POZEW ZBIOROWY nr 1 – poszkodowani w pierwszym i drugim lockdown. Wystosowaliśmy pismo do mec. Jacka Dubois i mec. Roberta Giertycha w sprawie interwencji do Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa o przyśpieszenie pierwszej rozprawy przeciwko Skarbowi Państwa. Termin posiedzenia jest cały czas przesuwany.
  • POZEW ZBIOROWY nr 2 – poszkodowani w drugim lockdown. Składamy 29.12.2023 r. kolejny pozew przeciwko Skarbowi Państwa. Można jeszcze do tego pozwu dołączyć. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres czauderna@iggp.pl

Jacek Czauderna – Prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej