BIG InfoMonitor: Polacy coraz chętniej wyjeżdżają na dłuższe urlopy

Aktualności

BIG InfoMonitor: Polacy coraz chętniej wyjeżdżają na dłuższe urlopy

Polacy planują wydać na wakacje średnio 4940 zł; największa grupa respondentów chce przeznaczyć na urlop od 3 do prawie 4 tys. zł – wynika z badania BIG InfoMonitor “Wydatki i plany wakacyjne Polaków 2024”. Najczęstszym żródłem finansowania wyjazdów są oszczędności (58%).

Według badania na wakacje Polacy planują wydać średnio 4940 zł, a najwięcej ankietowanych (17%) chce przeznaczyć na wyjazd od 3 do 4 tys. zł. Na drugim miejscu (16%) są planujący wydać 2-3 tys. zł, a na trzecim (13%) ci, którzy zamierzają spędzić urlop za 5-6 tys. zł. 11 proc. planuje wydać od 1 tys. do 2 tys. zł, tyle samo – powyżej 10 tys. zł.

Kolejne 6% zamierza wydać na urlop do 1 tys. zł., tyle samo – od 8 do 9 tys. zł. Prawie co dziesiąty (9%) wyjeżdżający planuje wydać od 9 do 10 tys. zł; taki sam odsetek badanych zadeklarował wydatki blisko o połowę niższe (4-5 tys. zł). 5% badanych planowało wydatki na poziomie 6-7 tys. zł, a 3% – od 7 do 8 tys. zł.

Respondenci jako źródło finansowania wakacji najczęściej wskazywali regularne oszczędności (58%). Dalej znalazły się: bieżące dochody (46%) i dodatkowy zarobek (7%). Na wzięcie pożyczki, sprzedaż czegoś czy pożyczenie pieniędzy od rodziny wskazało po 3% osób; po 2% zadeklarowało, że zaciągnie kredyt albo przełoży płatność rachunków.

Plany dotyczące wyjazdów wakacyjnych mają istotny wpływ na kondycję branży noclegowej, która – jak napisano w podsumowaniu badania – dopiero zaczęła odrabiać straty wynikające z surowych restrykcji w czasie pandemii COVID-19, silnej presji inflacyjnej czy niepewności geopolitycznej i migracyjnej wywołanej przez wybuch wojny w Ukrainie.

Jak wynika z rejestru BIG InfoMonitor oraz informacji kredytowych BIK – łączne zadłużenie przedstawicieli sektora noclegowego wyniosło na koniec kwietnia br. prawie 983 mln zł i było o 47,3 mln zł niższe niż w analogicznym okresie w ub.r. W opinii głównego analityka BIG InfoMonitor Waldemara Rogowskiego, choć zadłużenie branży spada, to nie można jeszcze mówić o stabilizacji sektora. “Stabilizacja będzie wymagała nie tylko dalszego ożywienia w ruchu turystycznym, ale również zwiększonych nakładów na rozwój oferty, promocję i dotarcie do coraz bardziej wymagających klientów” — wskazał ekspert.

Autorzy badania ocenili, że “dobrą informacją i impulsem do działania dla branży noclegowej jest fakt, że Polacy coraz chętniej wybierają się na dłuższe urlopy”. Wyjazd powyżej tygodnia planuje w trwającym sezonie 57% ankietowanych (w tym 16% rozważa więcej niż jeden urlop), co stanowi 5% wzrost w porównaniu z 2022 r. – poinformowano.

BIG InfoMonitor wskazał, że popularność długich podróży rośnie ze względu na pokoleniowość, styl życia danej generacji czy miejsce, w którym żyjemy na co dzień. Dłuższe wakacje są szczególnie ważne dla przedstawicieli pokolenia Y (35-44 lata), dla którego bardzo istotny jest wolny czas poświęcany na nowe doświadczenia i przeżycia zdobywane m.in. dzięki podróżom. Te dłuższe planuje w tym roku ok. dwie trzecie osób z tej grupy przebadanych przez BIG InfoMonitor. Prawie tyle samo, bo 63 proc. mieszkańców średnich i dużych miast, czyli klientów z wyższymi dochodami, również nie wyobraża sobie w tym roku wyłącznie krótszego odpoczynku. Najrzadziej dłuższe urlopy planują e seniorzy (w wieku 65 lat i więcej). Jedna trzecia z nich nie wybiera się na taki wypoczynek, a prawie jedna piąta nie podjęła jeszcze decyzji.

Osoby, które nie planują dłuższego urlopu, najczęściej uzasadniają to brakiem środków (41%). 23% wskazuje brak zwyczaju jeżdżenia na urlopy, a 18% jako powód podaję potrzebę oszczędzania. Co czwarty Polak deklaruje, że takie wakacje są poza jego zasięgiem, podczas gdy jeszcze w 2022 r. była to jedna trzecia badanych.

Jak pokazuje badanie, zlecone przez BIG InfoMonitor, w 2022 r. wakacje poza Polską planowała jedna trzecia ankietowanych. W tym roku jest to 41%, co stanowi wzrost o 8%. Jak podano, wyjazdy zagraniczne organizowane są nieznacznie częściej przez biura podróży niż samodzielnie (24% wobec 19%), natomiast do wakacji w kraju większość woli przygotować się na własną rękę (59% wobec 8%). Zdaniem Waldemara Rogowskiego, coraz więcej Polaków wybiera zagraniczne podróże, szukając nowych doświadczeń i unikalnych przeżyć.

Do tego dochodzi kwestia cen, które w okresie wakacyjnym są w Polsce wysokie, natomiast często nie idzie za tym podniesienie jakości czy zakresu usług. Spadające zainteresowanie naszym lokalnym rynkiem to wyraźny sygnał wyrażający potrzebę zmian i szybkiej adaptacji. Kluczowe będą inwestycje w rozwój infrastruktury turystycznej, promowanie mniej znanych, ale wyjątkowych miejsc, a także tworzenie spersonalizowanych ofert – podkreslił główny analityk Big Info Monitor.

Badanie „Wydatki i plany wakacyjne Polaków 2024” zrealizowano przez Quality Watch dla BIG InfoMonitor, metodą CAWI na próbie 1049 osób, czerwiec 2024 rok

BIG InfoMonitor to działające od 2004 roku biuro informacji gospodarczej, które gromadzi i udostępnia informacje o wiarygodności płatniczej uczestników rynku.

źródło: PAP