BIEC: Przybywa pojedynczych ofert pracy, ale ubywa tych od „dużych graczy”

Aktualności

BIEC: Przybywa pojedynczych ofert pracy, ale ubywa tych od „dużych graczy”

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w lipcu czwarty miesiąc z rzędu nie zmienił znacząco swojej wartości. Podobny brak tendencji pokazuje Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury.

Popularność portali internetowych jako metody poszukiwania pracowników w ostatnich latach sukcesywnie wzrastała. W bieżącym roku tendencja ta nieco wyhamowała. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowią pracodawcy, którzy ogłosili 10 lub mniej ofert pracy co najmniej w jednym miesiącu. Jednocześnie obserwujemy wyraźny spadek liczby pracodawców, którzy opublikowali większą liczbę ofert pracy w Internecie – jednorazowo powyżej 50 ogłoszeń. Są to potencjalnie nowe lub istotnie rozszerzające swoją działalność firmy. Spadek może stanowić pokłosie pesymistycznych nastrojów inwestycyjnych i źle rokuje dla przyszłej dynamiki zatrudnienia. Co więcej liczba wakatów ogłoszonych przez najmniejsze podmioty w lipcu br. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem jest nieznacznie niższa, podczas gdy liczba wakatów ogłaszanych przez duże podmioty wyraźnie spadła.

Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych, biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w czerwcu wzrosła o 0,1 punktu proc. i wyniosła 5,2%.

W zawodach usługowych w lipcu nowych ogłoszeń o zatrudnieniu przybyło w branży turystycznej oraz medialnej. W przypadku tej drugiej nie mamy większych oczekiwań, gdyż obserwujemy wyraźny, choć z elementami pewnej fluktuacji, trend spadkowy od 2018 r. W turystyce z kolei lipcowy wzrost przyniósł kolejny rekord. Liczba ogłoszonych wakatów jest największa od początku obserwowania przez nas tej kategorii ofert w 2015 r. Dobra sytuacja pod względem skali dostępnych wakatów, pomimo niewielkiej ich redukcji w bieżącym miesiącu, występuje w branży edukacyjnej, która również oscyluje w okolicach historycznego maksimum. Poza liczbą wakatów, w turystyce i edukacji w lipcu notujemy jeden z najwyższych odsetków ogłoszeń (wyższy był jedynie w nieruchomościach oraz informatyce), w których oferowano zatrudnienie w ramach działalności gospodarczej (kontrakt B2B), a także na umowę zlecenia. Oferowanie tego typu umów wiąże się z mniejszą odpowiedzialnością wobec pracownika, a także mniejszym obciążeniem podatkowym, co jest wyjątkowo atrakcyjne dla pracodawców w warunkach silnej presji płacowo-kosztowej.

źródło: BIEC