AmRest zwiększa sprzedaż

Aktualności

AmRest zwiększa sprzedaż

20 listopada 2023

Grupa AmRest, wiodący, europejski multibrandowy operator restauracji franczyzowych, kontynuuje solidny wzrost, osiągając skonsolidowaną sprzedaż za trzeci kwartał w wysokości 638,8 mln EUR, o 11,6% więcej niż w tym samym okresie 2022 roku. Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach wzrósł o 8,8%. Tak jak w poprzednich kwartałach, wpływ na wyniki sprzedaży miał postęp w zakresie liczby transakcji, których zanotowano o 3,3% więcej,  jak również aktywne zarządzanie przychodami.

Dzięki wysokiej sprzedaży w trzecim kwartale 2023 roku, zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł  27,1 mln EUR, co dało skumulowaną wartość na poziomie 50,7 mln EUR w porównaniu ze stratą 1,3 mln EUR w tym samym okresie 2022 roku.  

Wyniki za trzeci kwartał w pełni obrazują dynamikę sprzedaży, potwierdzając jednocześnie wyjątkową siłę modelu biznesowego AmRest opartego o doskonałą obsługę oraz ofertę o atrakcyjnym stosunku jakości do ceny produktów – mówi Eduardo Zamarripa, Dyrektora Finansowego AmRest Holdings SE.

EBITDA Grupy wyniosła 110,9 mln EUR w Q3’23 i była o 16,5% wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku.  Z kolei marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 17,5%, to najwyższy poziom odkąd problemy z globalnym łańcuchem dostaw i inflacyjna presja zaczęły narastać. Ponadto, dług Spółki został zmniejszony o 1,6 mln EUR do poziomu 379,3 mln EUR na koniec trzeciego kwartału. Tym samym, przy wygenerowaniu wyższego wyniku EBITDA Grupy, po raz kolejny zredukowano wskaźnik dźwigni finansowej, który wyniósł 1,8x w porównaniu z wynikiem 1,9x w poprzednim kwartale. Dodatkowo, CAPEX wzrósł do kwoty 43,5 mln EUR w kwartale, w porównaniu z nakładami w wysokości 33,9 mln EUR w porównywalnym okresie 2022 roku.             

W kontekście regionów, w których AmRest prowadzi swoją działalność, najlepszym wynikiem wyróżniła się Europa Środkowo-Wschodnia, gdzie zanotowano przychody w wysokości 354,1 mln EUR w trzecim kwartale 2023 roku, co stanowi wzrost o 17,4% w stosunku do porównywalnego okresu z roku ubiegłego. Ponownie, najlepszą dynamiką sprzedaży wyróżnił się rynek węgierski ze wzrostem ponad 30%. EBITDA wyniosła 78,9 mln EUR, o 26,6% więcej w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 roku, i marżą EBITDA na poziomie 22,3%. Poprawa marż jest notowana na wszystkich głównych rynkach, przekraczając wynik marży EBITDA powyżej 20%.

W regionie Europy Zachodniej przychody wzrosły o 7,7% sięgając 230,9 mln EUR w Q3’23. Największe zyski wykazał rynek niemiecki, notując wzrost sprzedaży o 20,6%. EBITDA wyniosła 34,2 mln EUR, wzrost o 23,1% więcej niż w tym samym kwartale 2022 roku. Z kolei marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 14,8%, to o 1,8 punktu procentowego więcej niż przed rokiem.

W Chinach, przychody za trzeci kwartał ukształtowały się na poziomie 25,6 mln EUR,  spadek o 4,3% wobec Q2’23, wywołany deprecjacją Renminbi w stosunku do Euro. W lokalnej walucie sprzedaż zanotowała znaczący wzrost o 9,5%, co było możliwe dzięki zwiększonej liczbie transakcji. Z uwagi na swoje położenie w najszybciej rozwijających się ośrodkach miejskich w tym kraju, jak również atrakcyjną ofertę produktową, pozycja biznesu AmRest w Chinach nadal stanowi interesującą okazję do rozwoju. EBITDA wygenerowana w regionie wyniosła 5,6 mln EUR z marżą na poziomie 22%.

Poprawa marż w dużym stopniu wspierana jest przez nasze możliwości logistyczne i technologiczne, które skutkują wysokim poziomem efektywności.  Jednocześnie, w tym okresie koncentrowaliśmy się na dalszym,  zyskownym i zrównoważonym rozwoju biznesu, powiększając portfolio Grupy o kolejnych 20 restauracji- dodał Eduardo Zamarripa, Dyrektor Finansowy AmRest Holdings SE.