Alkohol z food trucka czyli mobilny ogródek piwny lub winny

Prawo

Alkohol z food trucka czyli mobilny ogródek piwny lub winny

Food trucki wciąż zyskują na popularności. Jedzenie serwowane z auta nie kojarzy się już tylko z kurczakiem z rożna czy zapiekanką z pieczarkami. Obecnie możemy tam znaleźć kuchnie z całego świata, ta forma serwowania dań stanowi rozwijającą się i ważną gałąź gastronomii, a zloty food trucków stały się lubianą atrakcją w długie letnie wieczory. Spotkania na świeżym powietrzu przyciągają nie tylko miłośników dobrego jedzenia, ale też trunków z procentami. Czy zatem w food trucku kupimy legalnie piwo, czy wino?

Sprzedaż alkoholu do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży w świetle obowiązujących przepisów jest możliwa tylko w wymienionym w zezwoleniu punkcie handlu. W tym wypadku food truck stanowi normalny punkt sprzedaży napojów alkoholowych, a więc przedsiębiorca musi dysponować takim zezwoleniem. We wniosku należy zawrzeć m.in. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży oraz decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu. Warto także wspomnieć, że przed otrzymaniem zezwolenia musimy określić, jaki rodzaj napojów alkoholowych chcemy sprzedawać. Jeśli chcielibyśmy handlować piwem, winem i alkoholami mocnymi potrzebne będą aż trzy pozwolenia. W przypadku food trucków sprawa nie jest taka prosta.

Przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do miejsca, w którym ma dochodzić do sprzedaży, tzw. lokalu, czyli w tym wypadku do samochodu czy przyczepy, ale również musi dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której food truck ma zostać umieszczony, czyli np. zawrzeć umową najmu, dzierżawy, własności nieruchomości. Obowiązek ten oczywiście ogranicza możliwość prawną sprzedaży alkoholu wyłącznie do obszaru tej nieruchomości. Zakres zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może obejmować tylko konkretną lokalizację i to właśnie tam może być prowadzona tego rodzaju działalność.

Przepisy prawa zrównują więc food truck z ogródkiem piwnym czy winnym, a to z kolei zobowiązuje przedsiębiorców do zapewnienia gościom dostępu do toalety czy miejsca do siedzenia. Czy istnieje zatem jakakolwiek możliwość na organizację mobilnego ogródka piwnego, czy winnego, czy pozostaje nam jedynie stacjonarna forma food trucka? Ustawa o wychowaniu w trzeźwości dopuszcza jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie wymaga ono zgody gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ale uzyskać je może tylko przedsiębiorca, który już posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Istotnym ograniczeniem jest również to,  że zezwolenie jednorazowe jest wydawane na okres do 2 dni. Wystarczy na weekendowy zlot food trucków czy inną imprezę okolicznościową, ale nie pozwoli na swobodne podróżowanie po Polsce cały sezon ani na pozostawanie w jednym miejscu przez dłuższy czas.

Przed podjęciem decyzji o sprzedaży napojów alkoholowych z food trucka należy rozważyć też czy jest to opłacalne. Za korzystanie z zezwolenia w pierwszym roku uiszczana jest opłata podstawowa, a w kolejnych latach – należność w trzech równych ratach w wysokości określonej przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości uzależnionej od tego, czy w poprzednim roku kalendarzowym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła wskazany w ustawie próg (na przedsiębiorcy ciąży obowiązek składania oświadczenia o ilości sprzedanych napojów alkoholowych w danym roku). Opłata naliczana jest zawsze za cały rok i jest powiązana z zezwoleniem wydawanym na okres od 2 do 4 lat. Wymóg posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wiąże nas z miejscem oraz uniemożliwia uiszczanie opłaty tylko za czas faktycznej sprzedaży alkoholu.

Oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący działalność gastronomiczną w food trucku, która zazwyczaj przypada na miesiące poza sezonem zimowym, nie skorzysta z żadnej ulgi za przestój.
Aby sprzedaż napojów alkoholowych w food trucku była opłacalna, należy zatem wybrać dobre, atrakcyjne pod względem ilości gości miejsce podstawowej działalności gastronomicznej, założyć, że food truck będzie funkcjonował głównie stacjonarnie, a sprzedaż w innym miejscu będzie wykorzystywana jedynie okazjonalnie. Przychody z działalności muszą być również na tyle wysokie, by czynić nasz punkt opłacalnym w świetle obowiązku uiszczenia opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych za cały rok kalendarzowy.

IZABELA WARDASZKO
Radca prawny
Kancelaria Adwokata i Doradcy
Restrukturyzacyjnego Pawła Lewandowskiego
www.lewandowskikancelaria.pl
kancelaria@lewandowskikancelaria.pl

oprac. red.