Kongres Szefów Kuchni odbędzie się zgodnie z planem – 18 listopada. Wydarzenie w pełni zrealizowane zostanie zgodnie z wytycznymi polskiego rządu. – Od początku planowaliśmy realizację wydarzenia w reżimie obecnie obowiązującym w tzw. strefie żółtej – mówi Agnieszka Huszczyńska, organizator Kongresu Szefów Kuchni.

 

Jeśli na terenie Warszawy ogłoszona zostanie strefa czerwona, wydarzenie zostanie przeniesione w całości na inny, dogodny termin.

– Na ten moment serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Kongresie Szefów Kuchni 2020. Z powodu reżimy sanitarnego liczba miejsc jest ograniczona. Obecnie mamy wolnych jeszcze 300 miejsc. Niestety nie wpuścimy dodatkowych, niezarejestrowanych, uczestników – mówi Agnieszka Huszczyńska, organizator Kongresu Szefów Kuchni.

Organizacja kongresów i targów:

Organizacja tego typu wydarzeń jest obecnie dopuszczalna i będzie dopuszczalna w całym kraju z wyjątkiem strefy czerwonej:

  1. Pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa. W przypadku innym niż organizowanie na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.;
  2. Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – zakaz

2. W miejscu odbywania się imprezy takiej, jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania znajduje się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli ten wymóg jest spełniony, to nie ma ograniczenia do 150 osób.

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – zakaz.

Najpopularniejsze