Senat wprowadził kilkadziesiąt poprawek do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Izba uznała, że do bonu powinni mieć prawo emeryci i renciści. Izba rozszerzyła ponadto krąg uprawnionych do bonu dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i tam pobierają zasiłki na dzieci. Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał. Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu.

 

Senatorowie opowiedzieli się za obniżeniem opłat za obsługę bonów turystycznych z 1% do 0,5%. Wprowadzili poprawkę obligującą ministra właściwego do spraw turystyki do przedstawienia Sejmowi informacji w sprawie realizacji ustawy oraz oceny skuteczności i efektów ekonomicznych bonów w terminach do dnia 31 sierpnia 2021 r. oraz do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poprawkami Senatu zajmie się teraz ponownie Sejm. Potem ustawa trafi do podpisu głowy państwa.

Co to jest Polski Bon Turystyczny?

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym przewiduje wsparcie polskich rodzin i branży turystycznej w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zakłada, że osoby wskazane w ustawie na każde dziecko otrzymają świadczenie w formie tzw. bonu turystycznego w wysokości 500 zł, przeznaczonego na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych na terenie kraju. Na dziecko niepełnosprawne będzie przysługiwać jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł i jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w tej samej wysokości. Bon w postaci elektronicznej nie będzie podlegał wymianie na gotówkę. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygaśnie 31 marca 2022 r.

Źródło: Senat RP
Fot. Pixabay.com.pl

Najpopularniejsze