Restauracje, bary, karczmy, zajazdy czy kantyny – mogą różnić się menu czy poziomem obsługi, ale nie powinny jednym: czystością. Nie dlatego, aby zadowolić kontrolerów z Sanepidu, ale dlatego, by klientom i konsumentom zapewnić bezpieczeństwo.

Procesy, związane z czyszczeniem, myciem i dezynfekcją są opracowywane nie po to, żeby pracownikom utrudnić życie, lecz aby w danym punkcie gastronomicznym mógł sprawnie funkcjonować system HACCP. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) to metoda, która zapewniania bezpieczeństwa żywności. Opiera się przede wszystkim na zapobieganiu możliwym zagrożeniom. Te z kolei mogą pojawić się na każdym etapie produkcji żywności aż do momentu wydania jej klientowi. Dlatego HACCP ma za zadanie przeanalizować możliwe zagrożenia i wyeliminować je, zanim się tak naprawdę pojawią. Jednak aby było to możliwe, niezbędne okazało się stworzenie systemu, który pozwala monitorować oraz kontrolować każdy etap procesu produkcji i obróbki żywności.

Czystość w praktyce

HACCP to cały system, złożony z poszczególnych elementów, za sprawą których można w ogóle mówić o utrzymaniu higieny w restauracji, stołówce czy nawet food trucku. Z pomocą przychodzi tutaj Dobra Praktyka Higieniczna (Good Hygiene Practice), która zawiera konkretne działania oraz warunki, jakie należy spełnić, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Mowa w niej jednak nie tylko o procesach czyszczenia, mycia i dezynfekcji, ale nawet o stanie technicznym obiektów, w których przyrządza się jedzenie.

Co jednak szczególnie ważne okazuje się w praktyce? Przede wszystkim dobór odpowiednich metod, częstotliwości wykonywania poszczególnych czynności oraz środki, którymi będziemy się posługiwać, aby postępować w zgodzie z DPH. W przypadku profesjonalnej chemii czyszczącej trzeba zwracać szczególną uwagę na skład, zastosowane stężenie, a także na czas i temperaturę działania. Chemia do gastronomii musi spełniać jeszcze jeden istotny warunek: bezwzględnie powinna być bezpieczna w kontakcie z żywnością.

Chemia profesjonalna musi być bezpieczna

Procesy związane z utrzymaniem czystości w gastronomii są absolutnym priorytetem. Są też zagadnieniem bardzo szerokim, obejmującym m.in.: stan techniczny obiektu, higienę osoby mającej kontakt z żywnością (np. obowiązek spiętych włosy podczas obróbki żywności), aż po opracowane w szczegółach procesy mycia i dezynfekcji. Jeśli chodzi o kontakt z produktami żywnościowymi, chemia dla przemysłu czy chemia dla firm ma zadanie niełatwe. Musi być skuteczna, ponieważ procesy mycia i dezynfekcji w gastronomii zakładają przede wszystkim usunięcie powstałych zanieczyszczeń oraz drobnoustrojów, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla klientów. Szeroki wybór chemii profesjonalnej sprawia, że ze spełnieniem tego warunku nie powinno być problemu. Znacznie trudniej spełnić jednak drugi, absolutnie konieczny – a mianowicie bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością. Oczywiście nie ma mowy o zanieczyszczeniu żywności środkami chemicznymi, jednak dezynfekowanie powierzchni zawsze wiąże się z ryzykiem, że jakaś niesubordynowana kropelka pozostanie w powietrzu i zetknie się z produktem. Wówczas ten element nabiera ogromnego znaczenia.

Dezynfekcja w kilku krokach

Jednym z etapów utrzymania niezbędnego poziomu higieny w lokalu gastronomicznym jest dezynfekcja. Jak jest ważna, uświadomiła nam wszystkim trwająca ponad dwa lata pandemia. Na czym jednak polega sam proces? Dezynfekcja jest selektywną eliminacją niepożądanych drobnoustrojów aż do poziomu niezagrażającego życiu oraz zdrowiu, jak również jakości handlowej produktu. Ilość potencjalnie niebezpiecznych mikroorganizmów zostaje zredukowana za sprawą działania na ich strukturę lub metabolizm, a odbywa się to za pomocą dwóch podstawowych metod: chemicznej i fizycznej.

Skuteczna metoda chemiczna

Aby zastosować chemiczne metody dezynfekcji, niezbędne jest użycie środka chemicznego. Tutaj mamy dwa sposoby dezynfekowania powierzchni: metodą natryskową (poprzez natryskiwanie środka chemicznego na powierzchnię) oraz metodę immersyjną (polegającą na zanurzaniu dezynfekowanego obiektu w roztworze).

Popularna w lokalach metoda natryskowa jest wygodna i – nie ukrywajmy – szybka. Tyle że kluczem jest tutaj odpowiedni dobór profesjonalnej chemii czyszczącej. Takim środkiem, który skutecznie radzi sobie z mikroorganizmami, w tym bakteriami oraz grzybami, jest produkowany przez Norenco Polska Akti-Max. Norweskie receptury produktów Norenco to gwarancja jakości, a Akti-Max ma tę przewagę, że jest uniwersalny i całkowicie biodegradowalny. Można stosować go bez obaw w dezynfekcji szkła, aluminium, ceramiki, plastiku czy drewna – na każdej powierzchni będzie tak samo skuteczny. Będzie też tak samo bezpieczny, ponieważ stworzony na bazie etanolu, nie wymaga nawet wycierania. Dlatego znakomicie sprawdzi się nie tylko w lokalach gastronomicznych, ale nawet w wymagających wręcz laboratoryjnej czystości zakładach przemysłu spożywczego.

Zabójcza temperatura

Inną efektywną metodą dezynfekcji jest ta fizyczna, polegająca na zastosowaniu wysokiej temperatury lub promieniowania, aby pozbyć się drobnoustrojów. Na metody fizyczne składają się metoda termiczna oraz radiacyjna. Podczas wykonywania dezynfekcji za pomocą tej pierwszej oddziałuje się na obiekt gorącą wodą lub parą. Tak dezynfekuje się naczynia, sprzęt kuchenny czy wyposażenie kuchni. Metoda radiacyjna natomiast wcześniej umyte powierzchnie dezynfekuje promieniowaniem UV, co sprawdza się zarówno w dezynfekcji powierzchni, jak i produktów przygotowywanych do spożycia, np. jajek.

Bez względu jednak na wybór metody czy metod dezynfekcji, pozostaje ona jednym z kluczowych etapów w dbałości o higienę w gastronomii. Szczególnie istotny jest dobór właściwych środków czyszczących, dlatego warto postawić na bezpieczną i sprawdzoną profesjonalną chemię czyszczącą.

Artykuł zewnętrzny

Udostępnij artykuł