30 października w Warszawie zaplanowany jest protest właścicieli i pracowników hoteli, gastronomii oraz cateringu. 


Warszawski protest branży HoReCa nie jest jedynym w Europie. 19 sierpnia pracownicy gastronomii manifestowali w Bukareszcie, 16 października – w Barcelonie, a 28 października – w Rzymie.
Postulaty branży:

- zaprzestanie ograniczania działalności HoReCa;

- zwolnienie z opłacania składek ZUS za pracodawców i pracowników przez co najmniej 6 miesięcy;

- zwolnienie z opłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń przez co najmniej 6 miesięcy;

- obniżenie w gastronomii, hotelarstwie i cateringu stawki podatku VAT na wszystkie świadczone usługi z 23 i 8 na 5%:

- przyznanie funduszu postojowego na czas zamknięcia lub ograniczenia działalności firm, dzięki któremu będzie można przetrwać lockdown;
- przyznanie bezzwrotnych dotacji finansowych, których wysokość powinna być uzależniona od obrotów;

- zwolnienie z obowiązku zwrotu dotacji finansowych otrzymywanych na wiosnę z PFR w przypadku niespełnienia warunku utrzymania zatrudnienia.
Oprac. red.

Najpopularniejsze