Od 1 lutego firmy założone w 2020 r. również dostaną wsparcie z tarczy branżowej - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.


Wskazano, że od 1 lutego weszły w życie kolejne instrumenty pomocy dla przedsiębiorców, takie jak: zwolnienie z opłacania składek ZUS za następne dwa miesiące, kolejna dotacja dla mikro i małych firm do 5 tys. zł, dodatkowe postojowe oraz dopłata do wynagrodzeń. Zaznaczono, że wsparciem zostaną objęte również firmy z branży turystycznej oraz ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli swoją działalność w 2020 r. Resort szacuje, że pomoc obejmie ponad 300 tys. firm, a jej wartość wyniesie 5,17 mld zł.

MRPiT zaznaczyło że pomoc z tarczy branżowej obejmie też firmy, które powstały w 2020 roku. "Wchodzące w życie przepisy rządowego rozporządzenia dają możliwość skorzystania z pomocy także firmom, które ma za sobą jedynie kilkumiesięczną historię istnienia. Wsparcie przysługuje również przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność dopiero w 2020 r. i prowadzili ją na dzień 30 listopada 2020 r." - czytamy w informacji.

Podkreślono, że takie osoby, zamiast porównywać swój przychód do odpowiedniego miesiąca w roku poprzedzającym, mogą wziąć pod uwagę (w zależności od formy wsparcia) miesiąc, jeden z dwóch miesięcy, lub jeden z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w zależności od instrumentu pomocowego) i porównać uzyskany przychód do miesiąca poprzedniego.

Wskazano, że tarcza branżowa oraz rozporządzenie pomocowe Rady Ministrów nie uzależniają przyznania pomocy od faktu zatrudniania pracowników. Oznacza to - jak napisano - że z pomocy przewidzianej w tych aktach prawnych skorzystać mogą zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, które zatrudniają pracowników, jak i te, które pracowników nie zatrudniają (z oczywistym wyjątkiem dofinansowania do wynagrodzeń).

Tzw. tarcza branżowa to ustawa z 9 grudnia 2020 r., która przewiduje konkretne instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców działających w branżach najbardziej bezpośrednio poszkodowanych w ostatnich miesiącach przez pandemię (m.in. gastronomiczna, rozrywkowa, kulturalna, i sportowa).

Warunkiem przyznania pomocy z tarczy branżowej jest odnotowanie odpowiedniego spadku przychodów we wskazanym okresie porównawczym, a także prowadzenie działalności gospodarczej o określonym profilu, identyfikowanym po kodzie PKD przedsiębiorcy.
Określenie konkretnego kryterium udzielania pomocy na podstawie kodu PKD pozwala na sprawne i praktyczne funkcjonowanie systemu wsparcia i jest w obecnej sytuacji możliwie najbardziej i obiektywnym rozwiązaniem. Nie jest też ono precedensowe – sprawdziło się latem i jesienią 2020 r. w przypadku tzw. tarczy turystycznej.

Dobór konkretnych PKD jest wynikiem, w pierwszej kolejności, licznych spotkań z przedstawicielami środowisk przedsiębiorców, których dotknęły obostrzenia sanitarne. To sami przedsiębiorcy wskazywali pod jakimi kodami działają. W trakcie prac nad listą PKD konieczne było również uwzględnienie sytuacji finansów publicznych. Ostateczny kształt katalogu PKD ujętego w tarczy branżowej ukształtował się zaś w toku prac parlamentarnych, często na skutek poprawek sejmowych i senackich.

źródło: PAP

oprac. red.

Kalendarium

Najpopularniejsze