Choć hotele i pensjonaty są zamknięte od początku listopada (część przyjmowała do 28 grudnia klientów biznesowych), ich właściciele muszą regulować abonament radiowo-telewizyjny.
Abonament RTV płacony przez hotele wynosi nawet kilka tysięcy zł miesięcznie, a jego wysokość zależy od liczby odbiorników znajdujących się w obiekcie, a opłata musi być uiszczana także od urządzeń, które nie są własnością hotelu.


Nowelizacja ustawy antycovidowej z dnia 31 marca 2020 r. zakłada m.in. wstrzymanie poboru opłat abonamentowych od przedsiębiorców „w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii".

„Gazeta Wyborcza” podaje, że zdaniem Poczty Polskiej prowadzący działalność nie zostali zwolnieni z opłat za czas trwania pandemii. Przedsiębiorcy, zdaniem operatora, otrzymali jedynie możliwość dokonania płatności w późniejszym terminie.

Skąd to nieporozumienie? Ustawodawca niefortunnie sformułował zapis w ustawie antycovidowej. Rząd zapewniał, że zwolni przedsiębiorców w opłat, tymczasem w ustawie mowa jedynie o odroczeniu zapłaty.


Źródło: Gazeta Wyborcza
Oprac. red.

Kalendarium

Najpopularniejsze