5 czerwca w wieku 76 lat zmarł dr Roman Dawid Tauber, założyciel i były rektor Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. 

Msza św. w intencji zmarłego zostanie odprawiona w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Poznaniu, ul. Naramowicka 156, w środę 12 czerwca o godz. 12.00. Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu ul. Jasna Rola Naramowice Poznań o godz. 13.00.

  • dr Roman Dawid Tauber, twórca i założyciel Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
  • w latach 1993/2013 rektor WSHiG w Poznaniu, a po roku 2013 jej kanclerz. W ostatnich latach był rektorem-seniorem WSHiG, a także vicekanclerzem do spraw współpracy międzynarodowej i naboru studentów
  • założyciel policealnej szkoły w dwuletnim cyklu kształcenia w zawodach technik obsługi ruchu turystycznego, animatorów turystyki i szkoleń w zawodach gastronomicznych, barmań-skich i baristyczych
  • założyciel i prezydent Międzynarodowego Instytutu Hotelarstwa, Turystyki i Gastronomii w Lozannie w Szwajcarii
  • prezes Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Hotelarstwa i Gastronomii
  • członek wielu krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o charakterze turystycznym, hotelarskim i gastronomicznym, w tym Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Administracji Rekreacji i Turystyki, Międzynarodowego Stowarzyszenia Szefów Kuchni - WACS i Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko- Turystycznych AEHT
  • inicjator współpracy międzynarodowej w zakresie szkolnictwa wyższego, szczególnie z Ukrainą, Białorusią, Rosją, Kazachstanem i innymi republikami dawnego Związku Radzieckiego. Nawiązał także szeroką współpracę z krajami bałkańskimi i Europy Południowej, szczególnie z Hiszpanią, Portugalią i Grecją. W minionych latach Roman Dawid Tauber nawiązał także współpracę z wieloma krajami Azji, Ameryki Południowej i Środkowej i Północnej.
  • współautor wielu pozycji naukowych dotyczących branży turystycznej i gastronomii w tym podręczników „Logistyka dla hotelarzy i gastronomów i nie tylko”, ,,Nowoczesna turystyka i rekreacja” oraz „Turystyka i rekreacja we współczesnym świecie”.
  • uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego w Mińsku na Białorusi oraz tytułem profesora honorowego Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego w Ałmacie w Kazachstanie i Połtawskiego Uniwersytetu Agrokultury w Połtawie na#Ukrainie. 

Najpopularniejsze