31 lipca upływa termin przyjmowania wniosków o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro-, małych i średnich firm.

Do 31 lipca 2020 roku banki uczestniczące w programie przyjmują wnioski o subwencje, wnioski znikną z serwisów transakcyjnych banków 31 lipca, o godz. 23:59.

Do 14 sierpnia 2020 roku przyjmowane będą zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla wniosków złożonych do 31 lipca.

Do 30 września 2020 roku przyjmowane będą odwołania do wniosków złożonych do 31 lipca.

Do 14 października 2020 roku przyjmowane będą zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla odwołań złożonych do 30 września.

Jednocześnie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju odpowie na wszystkie reklamacje, bez względu na termin zakończenia Programu, czy proces przyjmowania odwołań/reklamacji.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP

Najpopularniejsze