UE unowocześnia sposób opodatkowania wyrobów alkoholowych, by ograniczyć zakłócenia na jednolitym rynku.

 

Ambasadorzy państw członkowskich przy UE wyrazili dziś wstępnie zgodę – pod warunkiem jej potwierdzenia przez Radę – w sprawie zaktualizowanych przepisów o akcyzie na alkohol w UE. Zmienione przepisy o strukturach akcyzy mają przede wszystkim poprawić otoczenie biznesowe i ograniczyć koszty ponoszone przez małych producentów alkoholu, a jednocześnie uwzględnić potrzebę ochrony zdrowia i skutecznego poboru podatków.

- Wspólne unijne przepisy regulujące opodatkowanie alkoholu mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia nam wszystkim tych samych zasad działania. W ciągu ostatnich 30 lat produkcja i konsumpcja alkoholu uległy jednak znacznym zmianom. Nowelizujemy dziś nasze przepisy, by lepiej uwzględnić rozwój sytuacji w branży alkoholowej - mówi Zdravko Marić, chorwacki wicepremier i minister finansów.

Akcyza to podatek pośredni od sprzedaży lub korzystania z pewnych konkretnych produktów, takich jak alkohol, wyroby tytoniowe i energia. Dochody z podatku przypadają w całości krajowi, w którym jest on uiszczany. Od 1992 r. kraje UE dysponują wspólnymi przepisami, obejmującymi m.in. minimalne stawki akcyzowe, po to by wszędzie w UE akcyza była stosowana w ten sam sposób i do tych samych wyrobów.

Nowe przepisy wprowadzają następujące zmiany:

z 2,8% do 3,5% podniesiony zostaje próg dla piw o małej zawartości alkoholu, które mogą korzystać ze stawek obniżonych. Zmiana ta ma nakłonić konsumentów do wybierania napojów alkoholowych o niskiej zawartości alkoholu zamiast mocniejszych napojów, przez co zmniejszy się spożycie alkoholu. Zachęca też browary do innowacyjności i tworzenia nowych produktów o niższej zawartości alkoholu
objęcie specjalnym systemem obniżonych stawek akcyzy nie tylko małych producentów piwa i alkoholu etylowego, lecz także producentów innych napojów fermentowanych np. cydru
wprowadzenie jednolitego systemu certyfikacji w UE dla potwierdzenia statusu niezależnego małego producenta, tak by status ten był uznawany we wszystkich państwach UE
wyjaśnienie warunków stosowania zwolnienia z przepisów o akcyzie w odniesieniu do spirytusu denaturowanego np. stosowanego w produktach do czyszczenia.

Nowe przepisy zostaną sfinalizowane przez prawników lingwistów, a następnie formalnie przyjęte przez Radę. Krajowe przepisy dokonujące transpozycji dyrektywy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Najpopularniejsze